» פורים ומחיית עמלק – שיחת מוסר לפרשת ויקרא ושבת זכור