» ימי התשובה על פי משנת הרב קוק – שיחת מוסר לפרשת כי תבוא