» דבר תורה לפרשת תולדות – הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו