» 'דין ההדלקה בחנוכה למי שאין לו מספיק נרות' – שיעור כללי לחנוכה