» המוכנות ל(מלחמת) יום הכיפורים – דבר תורה ליום הכיפורים