» מלכים ב – פרק כ"ד – החמצת יהויקים ועליית נבוכדנצר

הרב מרדכי פרנקו

ר"מ שיעור ד'


על השיעור //

    ט׳ באדר תש״פ
    33 צפיות
    שיעור 63 מתוך 63 בסדרה מלכים