» עו"ד שאול בר אילן – הרב קוק זצ"ל והמשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק