» עזים בשובבים – כנס מאת ארגון 'עזים בקדושה' לאור אתגרי המדיה המתחדשים בדורנו