» פרשת משפטים – היחס הנכון בין לימוד תורה לעיסוק בהלכה