» פרשת שמות – אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו" בסמוך לק"ש