» שיחה לפרשת וישלח וחנוכה – זורחים השבילים מתחת רגלינו