» חשיבות ביקורת התבונה לבירור האמונה הטהורה – שיחת מוסר לפרשת חקת