» תיכון תפילתי – שיחת מוסר לפרשת שופטים ולפתיחת השנה