» "כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה" – שיחת מוסר לפרשת שלח