» שיעור כללי – פסחים – מצוות צריכות כוונה או אין צריכות