» (שיעור פתיחה להמשך הסוגיא) – מצוות הדלקת נר חנוכה