» "שירת המסעות – שירת חיינו" – שיחת מוסר לפרשת מסעי