» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ויקרא פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · כ״ג באדר תשפ״א

עניין מו'

הרב אהרון איזנטל · שיעור 5 בסדרה פחד יצחק על פסח · כ״ג באדר תשפ״א

ויקרא פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · י״ט באדר תשפ״א

ויקרא פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · י״ט באדר תשפ״א

ויקרא פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - ויקרא · י״ט באדר תשפ״א