» ביקור אצל הנחלוואים
ביקור אצל הנחלוואים

נסענו לבקר את חיילנו הנחלוואים בצפון רמת הגולן