» גיוס שיעור ב' תשפ"ב
logo
גיוס שיעור ב' תשפ"ב
מיד לאחר חג הפסח בו יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים ולקראת ימי הגאולה שבדורינו בחודש אייר, זכינו ללוות את תלמידנו בגיוסם לצבא ההגנה לישראל – לחטיבת גבעתי ולחטיבת הצנחנים
אנו מלווים אותם בתפילה שהקב"ה יצליח את מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם וישובו לאחר השירות הצבאי להמשך הלימוד בישיבה.
דילוג לתוכן