דבר תורה לפרשת חוקת - ישיבת הגולן
דבר תורה לפרשת חוקת

שלוש מתנות טובות // הרב אסף מישור

בפרשתנו אנחנו נפרדים מאהרן ומרים, שנים מתוך שלושת המנהיגים של עם ישראל במדבר, יחד עם משה רבנו.
מלבד הנהגתם הרוחנית, מתברר ששלושת האחים פרנסו את ישראל גם מבחינה גשמית, ואכן כך ראוי שהמנהיג הרוחני ידאג גם לצרכים הגשמיים, שאין זה בלא זה.
נפרט את הדברים: שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, ואלו הם: משה אהרן ומרים ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הם: באר ענן ומן. באר בזכות מרים, עמוד ענן בזכות אהרן ומן בזכות משה (גמ' תענית ט).
הבאר מיוחסת למרים משום שמרים מייצגת את הצד האמהי – המוליד, כשם שהמים הם הצורך הקיומי ביותר. האם דואגת לצרכים הבסיסיים של ילדיה וכך מרים דאגה לחיי משה אחיה במצרים.
ענני הכבוד מיוחסים לאהרן איש החסד שהיה אוהב שלום ורודף שלום ובכך הגן על ישראל ממחלוקות וממתח פנימי, כשם שענני הכבוד היו מגנים על עם ישראל משרב ושמש, מאויבים ומשאר פגעי הדרך. ענני הכבוד מרמזים גם על השריית השכינה בישראל, מה שמתאים מאד לאהרן הכהן הגדול שעל ידו שורה השכינה במקדש.
המן מיוחס למשה, שכן המן הוא האוכל המזין ומגדל את הגוף וכן משה רבינו היה המנהיג העיקרי שנשא את ישראל כשם שנושא האומן את היונק בטיפול מסור, מאכיל ומשקה אותו ואף מלמד אותו. כך משה דאג לעם ישראל ברוחניות ובגשמיות.
ממשיכה הגמרא ואומרת שאע"פ שכשמתה מרים נסתלקה הבאר וכשמת אהרן נסתלקו ענני הכבוד, שניהם חזרו בזכות משה. פירוש הדבר שמנהיגותו של משה כללה בתוכה גם את הפן האימהי שייצגה מרים וגם את הפן של החסד שייצג אהרן. ואעפ"כ כל זמן שחיה מרים הבאר עלתה בזכותה, משום שהיא הקדישה את חייה למען הסמל שהבאר מייצגת – החיות, הדאגה. וכן כל זמן שהיה אהרן חי הנקודה המרכזית באישיותו היתה אהבת החסד והשכנת השלום שבאו לידי ביטוי בענן.
הבאר הענן והמן סייעו לישראל בתקופת ההליכה במדבר. מקום שהחיים בו תקופה כל כך ממושכת ולכל כך הרבה אנשים, אפשריים רק בדרך נס.
בשלב הראשון הבאר והענן חזרו משום שהמעבר ממדרגה ניסית למדרגה טבעית הוא מעבר קשה. בני ישראל הורגלו לחיות במציאות ניסית וקשה מאוד לעבור בבת אחת מנס לטבע אלא המעבר צריך להיות בשלבים. לכן הקב"ה החזיר את המתנות בזכות משה. ובכל זאת, כנראה שלא חזרו הבאר והענן להיות כפי שהיו, שהרי אנו לומדים בפרשתנו שבני ישראל צמאו למים, ולא היתה באר, וכן המלחמות מול סיחון ועוג היו בדרך הטבע ללא סיוע הענן.
משנפטר משה רבינו ועם ישראל עמד לקראת כניסה לארץ הסתלקו הבאר הענן והמן, ובני ישראל עברו מהנהגה ניסית עליונה למדרגה טבעית. את המים נאלצו לשאוב מן הנהר והבארות, ההגנה בזכות שמירה אנושית, מלחמות, הרתעה, והפרנסה בזיעה ובעמל.
במבט ראשון נראה שההנהגה הניסית גבוהה יותר, אך הקב"ה מלמד אותנו שכשם שההתפתחות האנושית של ילד היא בהתחלה עם הרבה עזרה ולבסוף הוא עומד בזכות עצמו כך העם צריך בהתחלה הרבה עזרה ניסים ונפלאות, ולבסוף עומד בזכות עצמו ומצליח באופן טבעי.

דילוג לתוכן