» דבר תורה לפרשת חיי שרה
logo
דבר תורה לפרשת חיי שרה
הפרשה פותחת במות שרה וקניית מערת המכפלה ע"י אברהם כדי לקבור את שרה. מעניין הדבר שמיד לאחר סיום תיאור הקבורה וההספד כפתיחה לנושא השני של הפרשה מציאת אישה ליצחק מציינת התורה "ואברהם זקן בא בימים" ושואל המדרש האם לא היה אברהם זקן קודם לכן? לשם מה מצוין הדבר דווקא כאן? והתשובה "אין אדם מת אלא לאשתו, ואין אישה מתה אלא לבעלה" משעה שמתה שרה קפצה על אברהם הזקנה.
אברהם שולח את עבדו לחפש אישה ליצחק לארצו ולמולדתו ומיד בתחילת השליחות מעלה העבד שאלה מה יעשה במקרה שהאישה לא תרצה ללכת אתו חזרה לארץ כנען האם הוא יכול להביא את יצחק אל האישה? וידועה תשובתו של אברהם, חלילה לך לעשות כדבר הזה, ובמידה והיא לא תרצה ללכת אתך הרי אתה נקי מהשבוע שנשבעת להביא אישה ליצחק. ויש לשאול כיצד מעלה העבד את האפשרות הזאת, אם אישה אחת לא תרצה ללכת יבחר אחרת למה בכלל עולה במחשבתו להביא את יצחק לאשה? נראה שאברהם שלח את העבד דווקא למשפחתו ולקחת דווקא את רבקה וזה לאחר שקראנו בשבוע שעבר בסיום הפרשה שאברהם שומע על לידתה של רבקה. לפי פירוש זה יש לשאול מדוע עושה העבד ניסיון בבאר, שייגש ישר לבית בתואל ויבקש את ידה של הבת? נראה שהעבד חשש שמא לא יסכימו משפחת רבקה לשלח את הילדה הקטנה מביתם עם איש זר ולכן חיפש דרך להוכיח להם את רצון האלוקים ע"י הניסיון. והראיה משאלתו של העבד את רבקה "בת מי את?" וכן מתגובתו לאחר ששמע שהיא בתו של בתואל " וישתחו לה'"
דילוג לתוכן