יום ירושלים - ישיבת הגולן
יום ירושלים

"לפני אפרים ובנימין ומנשה עוררה את גבורתך"
במוצאי השבת הישיבתית באלון מורה התפללנו וסעדנו את סעודת יום ירושלים. התכבדנו בדבריו של מרא דאתרא וראש הישיבה הרב אליקים לבנון שליט"א
השכם בבוקרו של יום ראשון יצאנו לשילה אשר בהר אפרים והתפללנו שחרית במקום המשכן.
משם עלינו לירושלים ושמענו שיעורים על קדושת ירושלים מהרב יהושע בן מאיר, הרב נתן אופנר, והרב יעקב מידן, שליט"א

לאחר שנה הפסקה, זכינו שוב להכנס לעיר העתיקה דרך שער שכם, עם דגלי ישראל ומתוך שירי אמונה ומקדש.
יזכינו ה' למימושן המלא של דברי הנביא: "נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגוים"

דילוג לתוכן