» לזכרו של תלמידנו ינון ז"ל
לזכרו של תלמידנו ינון ז"ל

מלאו 3 שנים של געגועים לינון אהובנו. בני שיעורו כבר עזבו ברובם את ספסלי הישיבה אבל ינון לעולם ישאר תלמיד הישיבה נזכור לעד את חיוכו הכובש והעדין ונשתדל גם אנו ללכת בדרכו ולהאיר פנים לסובבים אותנו.