» סיום השלד בפנימייה החדשה
סיום השלד בפנימייה החדשה