» שיעור בביתו של הרב שוגרמן
שיעור בביתו של הרב שוגרמן
לצערינו נבצר מראש הישיבה, הרב שוגרמן שליט"א להגיע לישיבה ועל כן עלתה יוזמה בין תלמידינו להגיע לביתו בירושלים בדרכם הביתה
זכינו ללמוד מדברי השפת אמת ולעסוק בדמותם הנשגבה של אבותינו. יאריך ה' ימיו בטוב ונזכה לקבל עוד מתורתו המאירה.