» 2021 » אוגוסט » 09
logo
פותחים את זמן אלול
ומכאן למדנו דמי שהגיעו מעשיו לידי רוגז ואכזריות או לידי שנאת הבריות, אזי יעסוק בתורה לשמה, ובזכות זה תמצא ידו להעמיד הליכותיו על דרך הטוב והישר
(העמק דבר לפרשתנו, סוף פרק יג, מאת הנצי"ב מוולאז'ין שיום פטירתו חל היום)
כל כך מתאים להתחיל את שנת הלימודים הישיבתית, בחודש אלול – חודש התשובה, כפי שמלמד אותנו הנצי"ב – לימוד תורה באופן הנכון הוא הבסיס לתשובה – לתיקון וההתקדמות האישים.
אנו מברכים את עשרות תלמידי שיעור א' הנכנסים לישיבה – לעולמה של תורה, וכן את שאר תלמידי הישיבה החוזרים אלינו לאחר 'בין הזמנים'. אנו תפילה ותקוה שיזכו ללמוד תורה המביאה לידי מעשה, לידי הליכה בדרך הטוב והישר, למענם ולמען העולם כולו.
דילוג לתוכן