חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרשת בא

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה שיחות מוסר · כ״ג בטבת תש״ס

שיחה לפתיחת זמן קיץ

הרב אמנון שוגרמן · שיעור 12 בסדרה שיחות מוסר · כ״ג בטבת תש״ס

שיחה לפרשת ויצא

הרב נתנאל אריה · שיעור 2 בסדרה שיחות מוסר · כ״ג בטבת תש״ס

שיחה לפרשת יתרו

הרב נתנאל אריה · שיעור 10 בסדרה שיחות מוסר · כ״ג בטבת תש״ס