שיעורים לקראת פסח - ישיבת הגולן
logo


דין מצה שמורה

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה שיעורים לקראת פסח · ט״ו באדר תשפ״א

איסור חדש

רה"י הרב יואל מנוביץ' · שיעור 7 בסדרה שיעורים לקראת פסח · ט״ו באדר תשפ״א

מה נשתנה

רה"י הרב יואל מנוביץ' · שיעור 12 בסדרה שיעורים לקראת פסח · ט״ו באדר תשפ״א

בדיקת חמץ

הרב משה לסקר · שיעור 13 בסדרה שיעורים לקראת פסח · ט״ו באדר תשפ״א

ברכת החמה

הרב ישי סמואל · שיעור 15 בסדרה שיעורים לקראת פסח · ט״ו באדר תשפ״א

ברכת האילנות

הרב נתנאל אריה · שיעור 16 בסדרה שיעורים לקראת פסח · ט״ו באדר תשפ״א

חינוך בהגדה

הרב אהרן איזנטל · שיעור 17 בסדרה שיעורים לקראת פסח · ט״ו באדר תשפ״א

שיעור לפסח

רה"י הרב יואל מנוביץ' · שיעור 18 בסדרה שיעורים לקראת פסח · ט״ו באדר תשפ״א

אכילת מצה בערב פסח

הרב ישי סמואל · שיעור 20 בסדרה שיעורים לקראת פסח · כ״ט באדר ב׳ תשע״א

עשר המכות לאור חז"ל

הרב יובל שרלו · שיעור 22 בסדרה שיעורים לקראת פסח · כ״ט באדר ב׳ תשע״א

בין חג הפסח לחג המצות

הרב איתמר אלדר · שיעור 24 בסדרה שיעורים לקראת פסח · כ״ח באדר ב׳ תשע״א

שו"ת - פסח

הרב ישי סמואל · שיעור 25 בסדרה שיעורים לקראת פסח · כ״ב באדר תשע״ב

ענייני פסח

הרב אהרן איזנטל · שיעור 29 בסדרה שיעורים לקראת פסח · ט״ו באדר תשפ״א

מועד צאתך ממצרים

הרב מנשה וינר · שיעור 32 בסדרה שיעורים לקראת פסח · ט״ו באדר תשפ״א

דילוג לתוכן