חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

נחום פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-נחום · כ׳ בתשרי תש״פ

מלכים ב' - פרק ט"ז

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 52 בסדרה מלכים · כ״ט בתמוז תשע״ט

יחזקאל-פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי-יחזקאל · כ״ט בתמוז תשע״ט