חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ירמיהו פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · כ״א באייר תשע״ט

מלכים ב' - פרק י"ד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 47 בסדרה מלכים · י״א באייר תשע״ט

מלכים ב' - פרק י"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה מלכים · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' - פרק י"ב - המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 45 בסדרה מלכים · כ״א באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה · י״א באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה · י׳ באדר ב׳ תשע״ט

אסתר פרק ז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה · ט׳ באדר ב׳ תשע״ט