חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מבוא למוקצה 2

הרב אהרון איזנטל · שיעור 48 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מבוא למוקצה

הרב אהרון איזנטל · שיעור 47 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

43. טוחן

הרב אהרון איזנטל · שיעור 44 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

מגילת איכה

הרב ארז לוי · כ״ג בטבת תש״ס

42. טוחן

הרב אהרון איזנטל · שיעור 43 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס