» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

הלכות שבת - הלכות טוחן

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה הלכות שבת · כ״ג בטבת תש״ס

שיחה לפרשת וישלח

הרב אמנון שוגרמן · שיעור 10 בסדרה שיחות מוסר · כ״ג בטבת תש״ס