» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

הלכות ערלת האילן

הרב ישי סמואל · שיעור 6 בסדרה מצוות התלויות בארץ · י״ט במרחשון תש״פ

מלאכי פרק ג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה התנ"ך היומי-מלאכי · ט״ו במרחשון תש״פ

מלאכי פרק ב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 2 בסדרה התנ"ך היומי-מלאכי · י״ד במרחשון תש״פ

מלאכי פרק א'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 1 בסדרה התנ"ך היומי-מלאכי · י״ג במרחשון תש״פ

הלכות מעשר עני

הרב ישי סמואל · שיעור 5 בסדרה מצוות התלויות בארץ · י״ב במרחשון תש״פ