חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מלכים ב' - פרקים ד'+ה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה מלכים · ב׳ במרחשון תשע״ט

חלק א' פרק ב' המשך

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 2 בסדרה דרך ה' · ב׳ במרחשון תשע״ט

שופטים - פרק ג'

הרב שמעיה כרמל · שיעור 2 בסדרה שופטים · ב׳ במרחשון תשע״ט

חלק א פרק ב'

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 1 בסדרה דרך ה' · א׳ במרחשון תשע״ט

שגב גלאור - חמש דקות של אלול

שגב גלאור · שיעור 45 בסדרה 5 דקות של אלול · י״ד בתשרי תשע״ט

בני מרוואני - חמש דקות של אלול

שיעור 44 בסדרה 5 דקות של אלול · י״ד בתשרי תשע״ט