» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

דברים פרק לד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 35 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק לג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א

דברים פרק לב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי - דברים · ט״ו בסיון תשפ״א