חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמואל א' פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 55 בסדרה התנ"ך היומי · י׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 54 בסדרה התנ"ך היומי · ט׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 53 בסדרה התנ"ך היומי · ח׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 52 בסדרה התנ"ך היומי · ז׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 51 בסדרה התנ"ך היומי · ו׳ בטבת תשע״ט

שמואל א' פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 50 בסדרה התנ"ך היומי · ה׳ בטבת תשע״ט

שופטים - פרק ז' המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 7 בסדרה שופטים · ה׳ בטבת תשע״ט

מלכים ב'- פרק ז' המשך

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 38 בסדרה מלכים · ה׳ בטבת תשע״ט