» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

איוב פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ

איוב פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי - איוב · כ״ו בסיון תש״פ