חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ישעיהו פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״ב בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י״א בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 27 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · י׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 26 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ט׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כה'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 25 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ח׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 24 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ז׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 23 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ו׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ה׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ד׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ג׳ בניסן תשע״ט