» היה שותף
התרומה מוכרת על יד מס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה
הליך התשלום מתבצע באופן מאובטח ותקני דרך שירותי חברת בי. אם. מערכות

טלפון: 04-6762561
פקס: 04-6762126
דוא"ל: maz@ygolan.org
ד.נ. רמת הגולן 12920, חספין