» שיעורים הלכה
logo

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

כלי שמלאכתו לאיסור

הרב ישי סמואל · שיעור 235 בסדרה סדר הלכה · י״ב באדר ב׳ תשע״ו

מוקצה

הרב ישי סמואל · שיעור 234 בסדרה סדר הלכה · י״א באדר ב׳ תשע״ו

רמיזה לגוי

הרב ישי סמואל · שיעור 233 בסדרה סדר הלכה · ו׳ באדר ב׳ תשע״ו

שימוש בגוי שלא להפסיד ממון

הרב ישי סמואל · שיעור 232 בסדרה סדר הלכה · ה׳ באדר ב׳ תשע״ו

גוי של שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 228 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

שיחה בטלה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 229 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

קריאת רשימה ועלונים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 230 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

התבוננות בתארוכה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 231 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

שימוש בגוי בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 227 בסדרה סדר הלכה · ל׳ באדר א׳ תשע״ו

חילול שבת לצורך מצוות מסוימות

הרב ישי סמואל · שיעור 225 בסדרה סדר הלכה · כ״ח באדר א׳ תשע״ו


דילוג לתוכן