» שיעורים מועדים

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

עניין ראש השנה

ר' נוי מסורי · שיעור 28 בסדרה 5 דקות של אלול · ד׳ בתשרי תשע״ז

המלך בשדה

ר' צוריה שיינברג · שיעור 29 בסדרה 5 דקות של אלול · ד׳ בתשרי תשע״ז

חמש דקות - שבת שובה

ר' אדן שמואלי · שיעור 27 בסדרה 5 דקות של אלול · כ״ד באלול תשע״ו

מועד צאתך ממצרים

הרב מנשה וינר · שיעור 29 בסדרה בית מדרש גולני · כ״ז באדר ב׳ תשע״ו