» שיעורים מועדים

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מצוות והגדת לבנך

הרב יהושע ון דייק · שיעור 6 בסדרה פסח · כ״ח באדר תשע״ב

איסור קטניות בפסח

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה פסח · י״ח באדר תשע״ב

יחסי מלכות וכהונה בתנ"ך

הרב עמוס בדש · שיעור 4 בסדרה חנוכה · כ״ו בכסלו תשע״ב

גדר מצוות נר חנוכה

הרב מנשה שמרלובסקי · שיעור 3 בסדרה חנוכה · כ״ה בכסלו תשע״ב

ענייני חנוכה

הרב שלמה שטרסברג · שיעור 2 בסדרה חנוכה · כ״ד בכסלו תשע״ב