סדר הלכה - ישיבת הגולן


הלכות לולב- סעיף ה': לולב יבש

הרב ישי סמואל · שיעור 3 בסדרה סדר הלכה · ו׳ באלול תשע״ד

הלכות הדס- דין נקטם ראשו

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באלול תשע״ד

הלכות הדס- הדס שנשרו רוב עליו

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באלול תשע״ד

הלכות הדס- הדס עם ענבים

הרב ישי סמואל · שיעור 9 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באלול תשע״ד

הלכות הדס- מה נחשב עבות?

הרב ישי סמואל · שיעור 10 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באלול תשע״ד

הלכות הדס- הדס היבש והכמוש

הרב שי וינטר · שיעור 11 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באלול תשע״ד

הלכות ערבה

הרב ישי סמואל · שיעור 12 בסדרה סדר הלכה · כ׳ באלול תשע״ד

הלכות אתרוג- אתרוג יבש ונקוב

הרב ישי סמואל · שיעור 13 בסדרה סדר הלכה · כ׳ באלול תשע״ד

הלכות אתרוג- דין הפיטם והעוקץ

הרב שי וינטר · שיעור 15 בסדרה סדר הלכה · כ״ז באלול תשע״ד

חזזית באתרוג

הרב ישי סמואל · שיעור 16 בסדרה סדר הלכה · כ״ז באלול תשע״ד

הלכות אתרוג- צורות אתרוג פסולות

הרב ישי סמואל · שיעור 17 בסדרה סדר הלכה · כ״ח באלול תשע״ד

הלכות אתרוג- צבעי פוסלים באתרוג

הרב ישי סמואל · שיעור 18 בסדרה סדר הלכה · כ״ח באלול תשע״ד

הלכות אתרוג- גודל האתרוג

הרב ישי סמואל · שיעור 19 בסדרה סדר הלכה · כ״ח באלול תשע״ד

איך מקיימים מצוות נטילת לולב

הרב ישי סמואל · שיעור 20 בסדרה סדר הלכה · ה׳ בתשרי תשע״ה

בעיות בנטילת הלולב

הרב ישי סמואל · שיעור 21 בסדרה סדר הלכה · ג׳ במרחשוון תשע״ה

הלכות נטילת ידיים לסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 22 בסדרה סדר הלכה · ג׳ במרחשוון תשע״ה

הלכות נטילת ידיים לסעודה חלק ב

הרב ישי סמואל · שיעור 23 בסדרה סדר הלכה · ה׳ במרחשוון תשע״ה

הלכות נטילת ידיים לפירות

הרב ישי סמואל · שיעור 24 בסדרה סדר הלכה · ה׳ במרחשוון תשע״ה

אופן נטילת ידיים לסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 25 בסדרה סדר הלכה · ז׳ במרחשוון תשע״ה

דיני הכלים הראויים לנטילה

הרב ישי סמואל · שיעור 26 בסדרה סדר הלכה · ז׳ במרחשוון תשע״ה

כלים הראויים לנטילה

הרב ישי סמואל · שיעור 27 בסדרה סדר הלכה · י׳ במרחשוון תשע״ה

כח גברא בנטילת ידיים לסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 28 בסדרה סדר הלכה · י׳ במרחשוון תשע״ה

טבילת ידיים וכוונה בנטילה

הרב ישי סמואל · שיעור 29 בסדרה סדר הלכה · י״א במרחשוון תשע״ה

מים הכשרים לנטילת ידיים

הרב שי וינטר · שיעור 31 בסדרה סדר הלכה · י״ח במרחשוון תשע״ה

נטילת ידיים לכמה אנשים במעט מים

הרב ישי סמואל · שיעור 32 בסדרה סדר הלכה · י״ח במרחשוון תשע״ה

מה מהווה חציצה בנטילה?

הרב ישי סמואל · שיעור 33 בסדרה סדר הלכה · י״ט במרחשוון תשע״ה

מים שנשתנו צבעם או נעשתה בהם מלאכה

הרב שי וינטר · שיעור 34 בסדרה סדר הלכה · י״ט במרחשוון תשע״ה

נטילת ידיים במים חמים

הרב ישי סמואל · שיעור 35 בסדרה סדר הלכה · י״ט במרחשוון תשע״ה

נטילת ידיי- הגבהת ידיים לאחר הנטילה

הרב ישי סמואל · שיעור 36 בסדרה סדר הלכה · כ״ב במרחשוון תשע״ה

דין המים אחרי הנטילה

הרב ישי סמואל · שיעור 37 בסדרה סדר הלכה · כ״ד במרחשוון תשע״ה

מה לעשות כשאין לי מים ליטול?

הרב מנשה שמרלובסקי · שיעור 38 בסדרה סדר הלכה · כ״ה במרחשוון תשע״ה

דין נטילה כנגד כל היום

הרב ישי סמואל · שיעור 39 בסדרה סדר הלכה · כ״ז במרחשוון תשע״ה

אופן בציעת הפת

הרב ישי סמואל · שיעור 41 בסדרה סדר הלכה · ב׳ בכסלו תשע״ה

על כל קרבנך תקריב מלח

הרב ישי סמואל · שיעור 42 בסדרה סדר הלכה · ב׳ בכסלו תשע״ה

ברכת המוציא

הרב ישי סמואל · שיעור 43 בסדרה סדר הלכה · ג׳ בכסלו תשע״ה

אחד מברך לכולם בקביעות סעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 44 בסדרה סדר הלכה · י׳ בכסלו תשע״ה

מהי פת הבאה בכיסנין

הרב שי וינטר · שיעור 47 בסדרה סדר הלכה · י׳ בכסלו תשע״ה

הלכות סעודה- פת משונה

הרב ישי סמואל · שיעור 48 בסדרה סדר הלכה · י״א בכסלו תשע״ה

מה מברכים על סופגניה?

הרב ישי סמואל · שיעור 50 בסדרה סדר הלכה · ט״ו בכסלו תשע״ה

נתינת מזון למי שלא יברך או יטול

הרב ישי סמואל · שיעור 52 בסדרה סדר הלכה · י״ז בכסלו תשע״ה

הלכות התנהגות בסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 53 בסדרה סדר הלכה · י״ט בכסלו תשע״ה

איסור ביזוי אוכלים

הרב ישי סמואל · שיעור 54 בסדרה סדר הלכה · י״ט בכסלו תשע״ה

אכילה בלא ברכה ודין מים אמצעיים

הרב ישי סמואל · שיעור 55 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בכסלו תשע״ה

דין שתייה בתוך הסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 57 בסדרה סדר הלכה · ב׳ בטבת תשע״ה

ברכת הטוב והמטיב

הרב ישי סמואל · שיעור 58 בסדרה סדר הלכה · ג׳ בטבת תשע״ה

דין אכילה לפני הסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 59 בסדרה סדר הלכה · ו׳ בטבת תשע״ה

דברים הבאים מחמת הסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 61 בסדרה סדר הלכה · ח׳ בטבת תשע״ה

דברים הבאים לאחר הסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 62 בסדרה סדר הלכה · י׳ בטבת תשע״ה

דיני הפסק בסעודה- חלק א'

הרב ישי סמואל · שיעור 63 בסדרה סדר הלכה · י״ג בטבת תשע״ה

דיני הפסק בסעודה- חלק ב

הרב ישי סמואל · שיעור 64 בסדרה סדר הלכה · י״ד בטבת תשע״ה

דיני הפסק בסעודה- חלק ג

הרב ישי סמואל · שיעור 65 בסדרה סדר הלכה · ט״ז בטבת תשע״ה

מה נחשב כהפסק בסעודה- חלק א

הרב ישי סמואל · שיעור 66 בסדרה סדר הלכה · ט״ז בטבת תשע״ה

דיני פירורי הפת

הרב ישי סמואל · שיעור 67 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בטבת תשע״ה

מים אחרונים- חלק א

הרב ישי סמואל · שיעור 68 בסדרה סדר הלכה · כ״ג בטבת תשע״ה

מים אחרונים- חלק ב

הרב ישי סמואל · שיעור 69 בסדרה סדר הלכה · כ״ד בטבת תשע״ה

ברכת המזון טעונה כוס

הרב ישי סמואל · שיעור 70 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בטבת תשע״ה

איך מתקנים כוס יין שנפגמה?

הרב ישי סמואל · שיעור 71 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בטבת תשע״ה

דיני כוס של ברכה

הרב ישי סמואל · שיעור 72 בסדרה סדר הלכה · א׳ בשבט תשע״ה

איך מברכים ברכת המזון?

הרב ישי סמואל · שיעור 76 בסדרה סדר הלכה · ח׳ בשבט תשע״ה

חיוב נשים וקטנים בברכת המזון

הרב ישי סמואל · שיעור 77 בסדרה סדר הלכה · י״ג בשבט תשע״ה

אם שכח לאמר מענייני היום

הרב ישי סמואל · שיעור 78 בסדרה סדר הלכה · י״ג בשבט תשע״ה

דין שתיית כוס הברכה

הרב ישי סמואל · שיעור 80 בסדרה סדר הלכה · ט״ו בשבט תשע״ה

נוסח הזימון

הרב ישי סמואל · שיעור 81 בסדרה סדר הלכה · ט״ז בשבט תשע״ה

צירוף לזימון - חלק א

הרב ישי סמואל · שיעור 82 בסדרה סדר הלכה · כ׳ בשבט תשע״ה

צירוף לזימון - חלק ב

הרב ישי סמואל · שיעור 83 בסדרה סדר הלכה · כ׳ בשבט תשע״ה

צירוף לזימון- חלק ג

הרב ישי סמואל · שיעור 84 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בשבט תשע״ה

צירוף לזימון- חלק ד

הרב ישי סמואל · שיעור 85 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בשבט תשע״ה

מי לא מצטרף לזימון

הרב ישי סמואל · שיעור 86 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בשבט תשע״ה

חיוב נשים בזימון

הרב ישי סמואל · שיעור 87 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בשבט תשע״ה

צירוף קטן לזימון

הרב ישי סמואל · שיעור 88 בסדרה סדר הלכה · ל׳ בשבט תשע״ה

מי מזמן

הרב ישי סמואל · שיעור 90 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר תשע״ה

מתנות עניים

הרב ישי סמואל · שיעור 91 בסדרה סדר הלכה · ו׳ באדר תשע״ה

סעודת פורים

הרב ישי סמואל · שיעור 92 בסדרה סדר הלכה · ז׳ באדר תשע״ה

משלוח מנות

הרב ישי סמואל · שיעור 93 בסדרה סדר הלכה · י״א באדר תשע״ה

דיני ארבע כוסות

הרב ישי סמואל · שיעור 95 בסדרה סדר הלכה · י״ג באדר תשע״ה

כוס ראשונה

הרב ישי סמואל · שיעור 96 בסדרה סדר הלכה · י״ז באדר תשע״ה

מרור

הרב ישי סמואל · שיעור 97 בסדרה סדר הלכה · כ׳ באדר תשע״ה

ברכה ראשונה ואחרונה של 4 כוסות

הרב ישי סמואל · שיעור 99 בסדרה סדר הלכה · כ״ב באדר תשע״ה

כרפס

הרב ישי סמואל · שיעור 100 בסדרה סדר הלכה · כ״א באדר תשע״ה

אכילת מצה ונטילה שנייה

הרב ישי סמואל · שיעור 100 בסדרה סדר הלכה · כ״ד באדר תשע״ה

אכילת מצה כל ימי הפסח

הרב ישי סמואל · שיעור 101 בסדרה סדר הלכה · כ״ח באדר תשע״ה

מה מברכים על גרעינים?

הרב ישי סמואל · שיעור 102 בסדרה סדר הלכה · ב׳ באייר תשע״ה

קליפות מסוכרות וברכתן

הרב ישי סמואל · שיעור 103 בסדרה סדר הלכה · ח׳ באייר תשע״ה

ברכה על מיץ פירות

הרב ישי סמואל · שיעור 104 בסדרה סדר הלכה · ט׳ באייר תשע״ה

ברכה על מרק פירותירקות

הרב ישי סמואל · שיעור 105 בסדרה סדר הלכה · י״א באייר תשע״ה

ברכה על סוכר

הרב ישי סמואל · שיעור 106 בסדרה סדר הלכה · י״ד באייר תשע״ה

דיני ברכת פרי האדמה

הרב ישי סמואל · שיעור 107 בסדרה סדר הלכה · י״ד באייר תשע״ה

דיני ברכת שהכל נהיה בדברו

הרב ישי סמואל · שיעור 108 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באייר תשע״ה

דיני שתיה ואכילה באונס

הרב ישי סמואל · שיעור 109 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באייר תשע״ה

ברכה על מרק

הרב ישי סמואל · שיעור 110 בסדרה סדר הלכה · י״ח באייר תשע״ה

טעות בברכה

הרב ישי סמואל · שיעור 111 בסדרה סדר הלכה · כ״ב באייר תשע״ה

הפסק בין הברכה לאכילה

הרב ישי סמואל · שיעור 112 בסדרה סדר הלכה · כ״ג באייר תשע״ה

בירך על מאכל שאינו יכול לאכול

הרב ישי סמואל · שיעור 113 בסדרה סדר הלכה · כ״ג באייר תשע״ה

ברכת בורא נפשות

הרב ישי סמואל · שיעור 114 בסדרה סדר הלכה · א׳ בסיון תשע״ה

מאכל שמעורב בו מחמשת מיני דגן

הרב ישי סמואל · שיעור 115 בסדרה סדר הלכה · א׳ בסיון תשע״ה

ברכה על שלווה וגרנולה

הרב ישי סמואל · שיעור 116 בסדרה סדר הלכה · ג׳ בסיון תשע״ה

ברכה על מרק גריסים ועל אורז

הרב ישי סמואל · שיעור 117 בסדרה סדר הלכה · ז׳ בסיון תשע״ה

מאכלים שמעורבים בהם מיני דגן

הרב ישי סמואל · שיעור 118 בסדרה סדר הלכה · ח׳ בסיון תשע״ה

דיני ברכה אחרונה

הרב ישי סמואל · שיעור 119 בסדרה סדר הלכה · ט׳ בסיון תשע״ה

דיני ברכת מעין שלוש

הרב ישי סמואל · שיעור 120 בסדרה סדר הלכה · י״ד בסיון תשע״ה

דין מי שטעה בברכה

הרב ישי סמואל · שיעור 121 בסדרה סדר הלכה · ט״ז בסיון תשע״ה

ספק ברכות להקל

הרב ישי סמואל · שיעור 122 בסדרה סדר הלכה · כ׳ בסיון תשע״ה

חיוב ברכה באוכל פחות מכזית

הרב ישי סמואל · שיעור 123 בסדרה סדר הלכה · כ׳ בסיון תשע״ה

חיוב ברכה על אכילת דבר כבריתו

הרב ישי סמואל · שיעור 124 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בסיון תשע״ה

האם ברכת בורא נפשות צריכה שיעור

הרב ישי סמואל · שיעור 125 בסדרה סדר הלכה · כ״ד בסיון תשע״ה

דין קדימה בברכה

הרב ישי סמואל · שיעור 126 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בסיון תשע״ה

מגע אש

הרב ישי סמואל · שיעור 127 בסדרה סדר הלכה · כ״ט בסיון תשע״ה

דין קדימה בברכה- סיום

הרב ישי סמואל · שיעור 128 בסדרה סדר הלכה · ה׳ בתמוז תשע״ה

עיקר פוטר את הטפל

הרב ישי סמואל · שיעור 129 בסדרה סדר הלכה · ו׳ בתמוז תשע״ה

עיקר פוטר את הטפל- המשך

הרב ישי סמואל · שיעור 130 בסדרה סדר הלכה · ז׳ בתמוז תשע״ה

הוצאת חברו בברכות הנהנין

הרב ישי סמואל · שיעור 131 בסדרה סדר הלכה · ח׳ בתמוז תשע״ה

עניית אמן ושם שמיים לבטלה

הרב ישי סמואל · שיעור 132 בסדרה סדר הלכה · י״א בתמוז תשע״ה

ברכות הריח

הרב ישי סמואל · שיעור 133 בסדרה סדר הלכה · י״ג בתמוז תשע״ה

ברכות הריח- המשך

הרב ישי סמואל · שיעור 134 בסדרה סדר הלכה · י״ד בתמוז תשע״ה

ברכה על מקום שנעשה בו נס

הרב ישי סמואל · שיעור 135 בסדרה סדר הלכה · כ׳ בתמוז תשע״ה

דיני ברכת הגומל- עוברי דרכים

הרב ישי סמואל · שיעור 136 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בתמוז תשע״ה

דיני ברכת הגומל- מחלות

הרב ישי סמואל · שיעור 137 בסדרה סדר הלכה · כ״ח בתמוז תשע״ה

דיני ברכת הגומל- כיצד מברך?

הרב ישי סמואל · שיעור 138 בסדרה סדר הלכה · כ״ט בתמוז תשע״ה

אילו מלאכות מותרות ביום טוב?

הרב ישי סמואל · שיעור 140 בסדרה סדר הלכה · ט׳ באלול תשע״ה

דיני יום טוב שני של גלויות

הרב ישי סמואל · שיעור 141 בסדרה סדר הלכה · ט׳ באלול תשע״ה

דיני אש ביום טוב

הרב ישי סמואל · שיעור 144 בסדרה סדר הלכה · י׳ באלול תשע״ה

דיני הדלקת אש וחשמל ביו''ט

הרב ישי סמואל · שיעור 145 בסדרה סדר הלכה · י״ב באלול תשע״ה

דיני כיבוי אש ביום טוב

הרב ישי סמואל · שיעור 146 בסדרה סדר הלכה · י״ד באלול תשע״ה

מצוות שמיעת שופר

הרב ישי סמואל · שיעור 147 בסדרה סדר הלכה · י״ט באלול תשע״ה

אורך התרועה

הרב ישי סמואל · שיעור 148 בסדרה סדר הלכה · י״ט באלול תשע״ה

הפסק נשימה בתקיעות תשר''ת

הרב ישי סמואל · שיעור 149 בסדרה סדר הלכה · י״ט באלול תשע״ה

זמן אמירת סליחות

הרב ישי סמואל · שיעור 150 בסדרה סדר הלכה · כ׳ באלול תשע״ה

סדר אכילת הסימנים בראש השנה

הרב ישי סמואל · שיעור 151 בסדרה סדר הלכה · כ״ה באלול תשע״ה

איסור אכיל ושתייה ביוה"כ

הרב ישי סמואל · שיעור 152 בסדרה סדר הלכה · כ״ו באלול תשע״ה

פרוזבול ושמיטת כספים

הרב ישי סמואל · שיעור 153 בסדרה סדר הלכה · כ״ו באלול תשע״ה

הלכות נעילת הסנדל ביוה''כ

הרב ישי סמואל · שיעור 154 בסדרה סדר הלכה · כ״ט באלול תשע״ה

הרב ישי סמואל- ברכת לישב בסוכה

הרב ישי סמואל · שיעור 155 בסדרה סדר הלכה · ד׳ במרחשוון תשע״ו

הדלקת נרות שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 156 בסדרה סדר הלכה · ו׳ במרחשוון תשע״ו

מי חייב בהדלקת נרות שבת?

הרב ישי סמואל · שיעור 157 בסדרה סדר הלכה · ט׳ במרחשוון תשע״ו

קבלת שבת בהדלקת נרות

הרב ישי סמואל · שיעור 158 בסדרה סדר הלכה · ט׳ במרחשוון תשע״ו

דיני אדם שעדיין לא הכניס שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 159 בסדרה סדר הלכה · י״א במרחשוון תשע״ו

הדלקת נר שבת על ידי חשמל

הרב ישי סמואל · שיעור 160 בסדרה סדר הלכה · כ״א במרחשוון תשע״ו

הכשר הפתילה והשמן

הרב ישי סמואל · שיעור 161 בסדרה סדר הלכה · כ״א במרחשוון תשע״ו

הוספת שמן לנר ממקור אחר

הרב ישי סמואל · שיעור 162 בסדרה סדר הלכה · כ״א במרחשוון תשע״ו

קבלת ניצוצות הנר בכלי

הרב ישי סמואל · שיעור 163 בסדרה סדר הלכה · כ״א במרחשוון תשע״ו

תפילות מנחה וערבית בערב שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 164 בסדרה סדר הלכה · כ״א במרחשוון תשע״ו

דיני מי שטעה בתפילות שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 165 בסדרה סדר הלכה · כ״א במרחשוון תשע״ו

דיני מי שטעה בתפילות שבת- המשך

הרב ישי סמואל · שיעור 166 בסדרה סדר הלכה · כ״ג במרחשוון תשע״ו

דיני ברכת מעין שבע

הרב ישי סמואל · שיעור 167 בסדרה סדר הלכה · כ״ג במרחשוון תשע״ו

דיני קידוש בבית כנסת ובמה מדליקין

הרב ישי סמואל · שיעור 168 בסדרה סדר הלכה · כ״ו במרחשוון תשע״ו

דיני קידוש בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 169 בסדרה סדר הלכה · כ״ח במרחשוון תשע״ו

דיני אכילה ושתיה לפני קידוש בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 170 בסדרה סדר הלכה · ל׳ במרחשוון תשע״ו

קבלת שבת מבעוד יום בזמן הסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 171 בסדרה סדר הלכה · ה׳ בכסלו תשע״ו

כיסוי הפת בזמן הקידוש

הרב ישי סמואל · שיעור 172 בסדרה סדר הלכה · ה׳ בכסלו תשע״ו

צורת אמירת הקידוש

הרב ישי סמואל · שיעור 173 בסדרה סדר הלכה · ה׳ בכסלו תשע״ו

יין הכשר לקידוש

הרב ישי סמואל · שיעור 176 בסדרה סדר הלכה · י״ד בכסלו תשע״ו

דין יין לבן או מבושל לקידוש

הרב ישי סמואל · שיעור 177 בסדרה סדר הלכה · י״ח בכסלו תשע״ו

דין קידוש במקום שאין יין

הרב ישי סמואל · שיעור 178 בסדרה סדר הלכה · י״ט בכסלו תשע״ו

קידוש במקום סעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 179 בסדרה סדר הלכה · י״ט בכסלו תשע״ו

אכילה במקום קידוש וסמוך לסעודה

הרב ישי סמואל · שיעור 180 בסדרה סדר הלכה · כ״ד בכסלו תשע״ו

המקדש לאחרים

הרב ישי סמואל · שיעור 181 בסדרה סדר הלכה · כ״ד בכסלו תשע״ו

הלכות חנוכה

הרב ישי סמואל · שיעור 182 בסדרה סדר הלכה · כ״ד בכסלו תשע״ו

דברים שאסור לאור הנר בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 183 בסדרה סדר הלכה · ט׳ בטבת תשע״ו

אכילת ובציעת הפת בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 184 בסדרה סדר הלכה · ט׳ בטבת תשע״ו

כיבוי נר לחולה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 188 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בטבת תשע״ו

דיני טלטול הנר בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 189 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בטבת תשע״ו

הלכות קריאה בתורה והפטרה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 191 בסדרה סדר הלכה · כ״ד בטבת תשע״ו

דיני הפטרה

הרב ישי סמואל · שיעור 192 בסדרה סדר הלכה · כ״ד בטבת תשע״ו

שניים מקרא ואחד תרגום

הרב ישי סמואל · שיעור 193 בסדרה סדר הלכה · כ״ה בטבת תשע״ו

דיני תפילת מוסף בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 194 בסדרה סדר הלכה · כ״ה בטבת תשע״ו

סעודת הבוקר בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 195 בסדרה סדר הלכה · כ״ו בטבת תשע״ו

דיני סעודת שלישית

הרב ישי סמואל · שיעור 196 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בטבת תשע״ו

דיני הבדלה בתפילה

הרב ישי סמואל · שיעור 198 בסדרה סדר הלכה · ג׳ בשבט תשע״ו

דיני הבדלה על היין

הרב ישי סמואל · שיעור 199 בסדרה סדר הלכה · ה׳ בשבט תשע״ו

דיני בשמים בהבדלה

הרב ישי סמואל · שיעור 200 בסדרה סדר הלכה · ח׳ בשבט תשע״ו

דיני נר בהבדלה

הרב ישי סמואל · שיעור 201 בסדרה סדר הלכה · י״ד בשבט תשע״ו

המשך דיני נר בהבדלה

הרב ישי סמואל · שיעור 202 בסדרה סדר הלכה · י״ד בשבט תשע״ו

איסור אכילה ושתיה לפני הבדלה

הרב ישי סמואל · שיעור 203 בסדרה סדר הלכה · י״ז בשבט תשע״ו

דיני ערלה לטו בשבט

הרב ישי סמואל · שיעור 204 בסדרה סדר הלכה · י״ז בשבט תשע״ו

סוף דיני הבדלה

הרב ישי סמואל · שיעור 205 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בשבט תשע״ו

דיני סעודת מלווה מלכה

הרב ישי סמואל · שיעור 206 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בשבט תשע״ו

הליכה במקום שיש בו מים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 208 בסדרה סדר הלכה · כ״ב בשבט תשע״ו

תליית בגד רטוב בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 213 בסדרה סדר הלכה · כ״ט בשבט תשע״ו

ניעור בגד מאבק בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 214 בסדרה סדר הלכה · ל׳ בשבט תשע״ו

קיפול בגדים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 216 בסדרה סדר הלכה · ז׳ באדר א׳ תשע״ו

נתינת מים על נעל בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 217 בסדרה סדר הלכה · י״א באדר א׳ תשע״ו

דין נתינת מים על גב נעל עור

הרב ישי סמואל · שיעור 218 בסדרה סדר הלכה · י״א באדר א׳ תשע״ו

ניגוב ידים לאחר רחיצתם

הרב ישי סמואל · שיעור 219 בסדרה סדר הלכה · י״א באדר א׳ תשע״ו

נתינת חומרי איפור על הפנים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 220 בסדרה סדר הלכה · י״ד באדר א׳ תשע״ו

התעסקות בשיער בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 221 בסדרה סדר הלכה · י״ד באדר א׳ תשע״ו

דיני תחום הליכה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 222 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באדר א׳ תשע״ו

שכר בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 223 בסדרה סדר הלכה · י״ז באדר א׳ תשע״ו

הכנה משבת לחול

הרב ישי סמואל · שיעור 224 בסדרה סדר הלכה · כ״ב באדר א׳ תשע״ו

חילול שבת לצורך מצוות מסוימות

הרב ישי סמואל · שיעור 225 בסדרה סדר הלכה · כ״ח באדר א׳ תשע״ו

הודעות על עסקי רבים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 226 בסדרה סדר הלכה · כ״ח באדר א׳ תשע״ו

שימוש בגוי בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 227 בסדרה סדר הלכה · ל׳ באדר א׳ תשע״ו

גוי של שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 228 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

שיחה בטלה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 229 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

קריאת רשימה ועלונים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 230 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

התבוננות בתארוכה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 231 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באדר ב׳ תשע״ו

שימוש בגוי שלא להפסיד ממון

הרב ישי סמואל · שיעור 232 בסדרה סדר הלכה · ה׳ באדר ב׳ תשע״ו

רמיזה לגוי

הרב ישי סמואל · שיעור 233 בסדרה סדר הלכה · ו׳ באדר ב׳ תשע״ו

מוקצה

הרב ישי סמואל · שיעור 234 בסדרה סדר הלכה · י״א באדר ב׳ תשע״ו

כלי שמלאכתו לאיסור

הרב ישי סמואל · שיעור 235 בסדרה סדר הלכה · י״ב באדר ב׳ תשע״ו

נגיעה במוקצה

הרב ישי סמואל · שיעור 236 בסדרה סדר הלכה · י״ג באדר ב׳ תשע״ו

כלי שמלאכתו להיתר

הרב ישי סמואל · שיעור 237 בסדרה סדר הלכה · י״ח באדר ב׳ תשע״ו

כלי שנשבר בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 238 בסדרה סדר הלכה · י״ט באדר ב׳ תשע״ו

מוקצה מחמת גופו

הרב ישי סמואל · שיעור 239 בסדרה סדר הלכה · י״ט באדר ב׳ תשע״ו

פסולת של אוכל בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 240 בסדרה סדר הלכה · כ׳ באדר ב׳ תשע״ו

כפתור בגד שנפל

הרב ישי סמואל · שיעור 241 בסדרה סדר הלכה · ב׳ באייר תשע״ו

כירה שנפלה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 242 בסדרה סדר הלכה · ד׳ באייר תשע״ו

הזזת מוקצה המסכן

הרב ישי סמואל · שיעור 243 בסדרה סדר הלכה · ז׳ באייר תשע״ו

דין שאריות האוכל

הרב ישי סמואל · שיעור 244 בסדרה סדר הלכה · י׳ באייר תשע״ו

מוקצה מחמת גופו

הרב ישי סמואל · שיעור 245 בסדרה סדר הלכה · י׳ באייר תשע״ו

בשר קפוא בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 246 בסדרה סדר הלכה · י״א באייר תשע״ו

טלטול חיות בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 247 בסדרה סדר הלכה · י״ב באייר תשע״ו

דין מוקצה לפי אדם

הרב ישי סמואל · שיעור 248 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באייר תשע״ו

דין כדור משחק בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 249 בסדרה סדר הלכה · ט״ז באייר תשע״ו

טלטול הגר

הרב ישי סמואל · שיעור 250 בסדרה סדר הלכה · כ״ג באייר תשע״ו

בסיס דבר האסור

הרב ישי סמואל · שיעור 251 בסדרה סדר הלכה · כ״ג באייר תשע״ו

בונה בכלים

הרב ישי סמואל · שיעור 252 בסדרה סדר הלכה · כ״ג באייר תשע״ו

פתיחת כלי בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 253 בסדרה סדר הלכה · כ״ט באייר תשע״ו

פתיחת בקבוקי שתיה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 254 בסדרה סדר הלכה · כ״ט באייר תשע״ו

בנית אוהל עראי בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 255 בסדרה סדר הלכה · א׳ בסיון תשע״ו

יצירת אוהל שלא לשם אוהל

הרב ישי סמואל · שיעור 256 בסדרה סדר הלכה · א׳ בסיון תשע״ו

שימוש במטריה בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 257 בסדרה סדר הלכה · ג׳ בסיון תשע״ו

הלכות חג השבועות

הרב ישי סמואל · שיעור 258 בסדרה סדר הלכה · ג׳ בסיון תשע״ו

על בשרו ועוקצו

הרב ישי סמואל · שיעור 259 בסדרה סדר הלכה · ט״ו בסיון תשע״ו

שאין במינו ניצוד

הרב ישי סמואל · שיעור 260 בסדרה סדר הלכה · ט״ו בסיון תשע״ו

צד - פטור ומותר

הרב ישי סמואל · שיעור 261 בסדרה סדר הלכה · ט״ו בסיון תשע״ו

חיות שברשותו

הרב ישי סמואל · שיעור 262 בסדרה סדר הלכה · ט״ו בסיון תשע״ו

הקדמה - מלאכת קושר

הרב ישי סמואל · שיעור 263 בסדרה סדר הלכה · כ״א בסיון תשע״ו

מלאכת קושר - החזרת שרוך למקומו

הרב ישי סמואל · שיעור 264 בסדרה סדר הלכה · כ״א בסיון תשע״ו

מלאכת קושר המשך

הרב ישי סמואל · שיעור 267 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בסיון תשע״ו

מעשה שבת

הרב ישי סמואל · שיעור 269 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בסיון תשע״ו

בישול גוים בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 271 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בסיון תשע״ו

תליית בגד רטוב בשבת

הרב ישי סמואל · שיעור 271 בסדרה סדר הלכה · כ״ט בשבט תשע״ו

בישול בשמש

הרב ישי סמואל · שיעור 273 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בסיון תשע״ו

בישול אחר בישול בלח

הרב ישי סמואל · שיעור 274 בסדרה סדר הלכה · כ״ט בסיון תשע״ו

מכה בפטיש באוכלין

הרב ישי סמואל · שיעור 275 בסדרה סדר הלכה · כ״ט בסיון תשע״ו

דיני כלי ראשון

הרב ישי סמואל · שיעור 276 בסדרה סדר הלכה · א׳ בתמוז תשע״ו

הנחת האוכל על הפלטה בבוקר

הרב ישי סמואל · שיעור 277 בסדרה סדר הלכה · ח׳ בתמוז תשע״ו

המגיס בקדרה

הרב ישי סמואל · שיעור 278 בסדרה סדר הלכה · י״א בתמוז תשע״ו

גדר מלאכת בורר וגדר אלתר

הרב ישי סמואל · שיעור 279 בסדרה סדר הלכה · י״ב בתמוז תשע״ו

בורר בשני אוכלין

הרב ישי סמואל · שיעור 280 בסדרה סדר הלכה · י״ג בתמוז תשע״ו

מלאכת בורר - תערובות

הרב ישי סמואל · שיעור 281 בסדרה סדר הלכה · י״ח בתמוז תשע״ו

בורר בין אוכל למשקה

הרב ישי סמואל · שיעור 282 בסדרה סדר הלכה · כ״א בתמוז תשע״ו

סינון משקים

הרב ישי סמואל · שיעור 283 בסדרה סדר הלכה · כ״א בתמוז תשע״ו

מלילת מלילות

הרב ישי סמואל · שיעור 284 בסדרה סדר הלכה · כ״ה בתמוז תשע״ו

מלאכת סוחט

הרב ישי סמואל · שיעור 285 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בתמוז תשע״ו

סחיטת לימון

הרב ישי סמואל · שיעור 286 בסדרה סדר הלכה · כ״ז בתמוז תשע״ו

דילוג לתוכן