שיחות מוסר - תשפ"ב - ישיבת הגולן


שיחת לפרשת כי תבוא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה שיחות מוסר - תשפ"ב · כ״א באלול תשפ״א

שיחה לפרשת ניצבים

הרב מרדכי גרוס · שיעור 4 בסדרה שיחות מוסר - תשפ"ב · י״ג בתשרי תשפ״ב

שיחה לפרשת לך לך

הרב עוז מסוורי · שיעור 5 בסדרה שיחות מוסר - תשפ"ב · ז׳ במרחשוון תשפ״ב

שיחת לפרשת וירא

הרב עודד שוגרמן · שיעור 6 בסדרה שיחות מוסר - תשפ"ב · י״ד במרחשוון תשפ״ב

שיחה לפרשת תולדות

הרב טוביה שלמה בר אילן · שיעור 8 בסדרה שיחות מוסר - תשפ"ב · כ״ט במרחשוון תשפ״ב

שיחה לפרשת חקת

הרב עודד שוגרמן · שיעור 37 בסדרה שיחות מוסר - תשפ"ב · ל׳ בסיון תשפ״ב

דילוג לתוכן