» סוכות


ישיבה בסוכה

הרב ישי סמואל · שיעור 1 בסדרה סוכות · כ״ג בטבת תש״ס

ברכת ישיבה בסוכה

הרב ישי סמואל · שיעור 2 בסדרה סוכות · ז׳ בתשרי תשע״ב

הלכות ארבעת המינים

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה סוכות · ח׳ בתשרי תשע״ב

שיעור כללי - סוכה תחת האילן

הרב משה לסקר · שיעור 5 בסדרה סוכות · ט׳ בתשרי תשע״ב

סוכה לנצח

הרב יהושע ון דייק · שיעור 6 בסדרה סוכות · ז׳ בתשרי תשע״ג

טעם מצוות ישיבה בסוכה

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה סוכות · ז׳ בתשרי תשע״ג

כשרות פרגולה לסוכה

הרב ישי סמואל · שיעור 8 בסדרה סוכות · ח׳ בתשרי תשע״ג

הלכות ערבה

הרב ישי סמואל · שיעור 10 בסדרה סוכות · ח׳ בתשרי תשע״ג

הלכות לולב - עם דוגמאות!

הרב מנשה שמרלובסקי · שיעור 11 בסדרה סוכות · ח׳ בתשרי תשע״ג

הלכות הדס

הרב ישי סמואל · שיעור 12 בסדרה סוכות · ח׳ בתשרי תשע״ג

הלכות אתרוג

הרב אהרון איזנטל · שיעור 13 בסדרה סוכות · ח׳ בתשרי תשע״ג