חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ח' תשרי

ר' אמיתי שפירא · שיעור 21 בסדרה 5 דקות של אלול · ח׳ בתשרי תשע״ג

הלכות ערבה

הרב ישי סמואל · שיעור 10 בסדרה סוכות · ח׳ בתשרי תשע״ג

הלכות לולב - עם דוגמאות!

הרב מנשה שמרלובסקי · שיעור 11 בסדרה סוכות · ח׳ בתשרי תשע״ג

סוכה לנצח

הרב יהושע ון דייק · שיעור 6 בסדרה סוכות · ז׳ בתשרי תשע״ג

טעם מצוות ישיבה בסוכה

הרב ישי סמואל · שיעור 7 בסדרה סוכות · ז׳ בתשרי תשע״ג

ג' תשרי

ר' שי שצ'ופק · שיעור 20 בסדרה 5 דקות של אלול · ג׳ בתשרי תשע״ג