» שיעורים תנ"ך

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

קרח

הרב יהושע ון דייק · שיעור 12 בסדרה פרשת השבוע · כ״ו בסיון תשס״ט

שלח לך

הרב יהושע ון דייק · שיעור 11 בסדרה פרשת השבוע · י״ט בסיון תשס״ט

תזריע-מצורע

הרב יהושע ון דייק · שיעור 10 בסדרה פרשת השבוע · כ״ט בניסן תשס״ט

פרשת זכור / תצווה

הרב יהושע ון דייק · שיעור 9 בסדרה פרשת השבוע · י׳ באדר תשס״ט

פרשת תרומה

הרב יהושע ון דייק · שיעור 7 בסדרה פרשת השבוע · ב׳ באדר תשס״ט

משפטים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 8 בסדרה פרשת השבוע · כ״ה בשבט תשס״ט

פרשת יתרו

הרב יהושע ון דייק · שיעור 5 בסדרה פרשת השבוע · י״ח בשבט תשס״ט

פרשת בשלח

הרב יהושע ון דייק · שיעור 6 בסדרה פרשת השבוע · י״א בשבט תשס״ט

פרשת משפטים

הרב יהושע ון דייק · שיעור 22 בסדרה פרשת השבוע · כ״ג בטבת תש״ס