חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ישעיהו פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ד׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ג׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · ב׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · א׳ בניסן תשע״ט

ישעיהו פרק יז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ט באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי - ישעיהו · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

ישעיהו פרק טז'

שיעור 22 בסדרה · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

מלכים ב' - פרק י"ג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 46 בסדרה מלכים · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט

שופטים - פרק י"ג המשך

הרב שמעיה כרמל · שיעור 15 בסדרה שופטים · כ״ח באדר ב׳ תשע״ט