חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ירמיהו פרק טז'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״ב בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק טו'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 15 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י״א בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 14 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · י׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 13 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ט׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ח׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק יא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ז׳ בסיון תשע״ט

ירמיהו פרק י'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה התנ"ך היומי-ירמיהו · ו׳ בסיון תשע״ט

רות פרק ד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה התנ"ך היומי - רות · ד׳ בסיון תשע״ט

שופטים - פרק י"ח

הרב שמעיה כרמל · שיעור 18 בסדרה שופטים · ג׳ בסיון תשע״ט