חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

מלכים ב' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 133 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ט באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 44 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ט באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 132 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ח באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 43 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ח באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק כ'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 42 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ז באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 41 בסדרה התנ"ך היומי - מלכים · כ״ו באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 130 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ו באדר א׳ תשע״ט

מלכים ב' פרק יח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 129 בסדרה התנ"ך היומי · כ״ה באדר א׳ תשע״ט