חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

דיני חוטי ציצית ממכונה

הרב ישי סמואל · שיעור 15 בסדרה הלכות ציצית · כ״ו במרחשון תשע״ח

ולבי חלל בקרבי

הרב אהרון איזנטל · שיעור 4 בסדרה פרקי דוד · כ״ה במרחשון תשע״ח

הפיכת בגד לציצית - חלק ב'

הרב ישי סמואל · שיעור 13 בסדרה הלכות ציצית · כ״ד במרחשון תשע״ח

מלאכת עשיית אוהל

הרב ישי סמואל · שיעור 4 בסדרה הלכות שבת - תשע"ח · כ״ג במרחשון תשע״ח

הפיכת בגד לציצית - חלק א'

הרב ישי סמואל · שיעור 12 בסדרה הלכות ציצית · כ״ג במרחשון תשע״ח

סוג בד הציצית

הרב ישי סמואל · שיעור 11 בסדרה הלכות ציצית · י״ט במרחשון תשע״ח

שינה עם ציצית בלילה

הרב ישי סמואל · שיעור 10 בסדרה הלכות ציצית · י״ח במרחשון תשע״ח

קדימה להסתער

הרב אהרון איזנטל · שיעור 3 בסדרה פרקי דוד · י״ח במרחשון תשע״ח