חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

הרוצה להוסיף בברכות

הרב ישי סמואל · שיעור 56 בסדרה הלכות תפילה · כ״ו בשבט תשע״ז

ברכת 'רצה'

הרב ישי סמואל · שיעור 55 בסדרה הלכות תפילה · כ״ו בשבט תשע״ז

תרומות ומעשרות

הרב ישי סמואל · שיעור 15 בסדרה הלכות איסור והיתר · י״ח בשבט תשע״ז

הפרשת חלה

הרב ישי סמואל · שיעור 14 בסדרה הלכות איסור והיתר · י״ח בשבט תשע״ז

הזכרת גשמים חלק ג'

הרב ישי סמואל · שיעור 53 בסדרה הלכות תפילה · י״ח בשבט תשע״ז

הזכרת גשמים חלק ב'

הרב ישי סמואל · שיעור 52 בסדרה הלכות תפילה · י״ח בשבט תשע״ז