» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

שמות פרק לד'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 34 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ט בשבט תשפ״א

שמות פרק לג'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 33 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ט בשבט תשפ״א

שמות פרק לב'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 32 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · ט״ו בשבט תשפ״א

שמות פרק לא'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 31 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ד בשבט תשפ״א

שמות פרק ל'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 30 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ד בשבט תשפ״א

שמות פרק כט'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 29 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ד בשבט תשפ״א

שמות פרק כח'

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 28 בסדרה התנ"ך היומי - שמות · י״ד בשבט תשפ״א