» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

כוזרי סב-סו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 12 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי נג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 11 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי מד

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 10 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 9 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי המשך מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 8 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי כח-מג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 7 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי יט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 6 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי יא

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 5 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי המוסלמי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 4 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי נוצרי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 3 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס