» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ברכות, יב סיון - דף לז עא

הרב אורי סדן · שיעור 18 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

ברכות - שיעור מס' 17

הרב אורי סדן · שיעור 16 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס