חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

30 תחילת פרק ה'

הרב אברהם שילר · שיעור 30 בסדרה שמונה פרקים לרמב"ם · כ״ג בטבת תש״ס

29 סוף פרק ד'

הרב אברהם שילר · שיעור 29 בסדרה שמונה פרקים לרמב"ם · כ״ג בטבת תש״ס

27 מידת האמצע

הרב אברהם שילר · שיעור 27 בסדרה שמונה פרקים לרמב"ם · כ״ג בטבת תש״ס

25 פרק ד'

הרב אברהם שילר · שיעור 25 בסדרה שמונה פרקים לרמב"ם · כ״ג בטבת תש״ס