» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

ברכות - שיעור מס' 17

הרב אורי סדן · שיעור 16 בסדרה מסכת ברכות · כ״ג בטבת תש״ס

שיחה לפתיחת זמן קיץ

הרב אמנון שוגרמן · שיעור 12 בסדרה שיחות מוסר · כ״ג בטבת תש״ס

חרותנו וביעור חמץ

הרב יהושע ון דייק · שיעור 34 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס

מהות קורבן פסח

הרב יואל מנוביץ' · שיעור 33 בסדרה פסח · כ״ג בטבת תש״ס