» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

4. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 4 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

3. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 3 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

2. כוזרי

הרב שי וינטר · שיעור 2 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

19. בורר

הרב אהרון איזנטל · שיעור 21 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס

16. בורר לאלתר

הרב אהרון איזנטל · שיעור 18 בסדרה עיון - מסכת שבת · כ״ג בטבת תש״ס