» שיעורים lesson

חיפוש שיעורים //


שיעורים אחרונים //

פרק ג

הרב יובל שרלו · שיעור 3 בסדרה מגילת איכה · כ״ג בטבת תש״ס

סוף פרק א פרק ב

הרב יובל שרלו · שיעור 2 בסדרה מגילת איכה · כ״ג בטבת תש״ס

מבוא

הרב יובל שרלו · שיעור 1 בסדרה מגילת איכה · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פסקה קג

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 22 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

פסקה צט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 21 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 20 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי צה

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 19 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פז-פח

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 18 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פ-פו

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 17 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס

כוזרי פסקה עט

הרב מרדכי פרנקו · שיעור 16 בסדרה כוזרי · כ״ג בטבת תש״ס